Onderwijs Festival


Haaglanden

Voorwoord


Wethouder Hilbert Bredemeijer


Introductie door


Kaan, Katherine


Kaan, Katherine


in gesprek met


Splinter Chabot


Lezing Jeany van Beelen,


lector Hogeschool InHolland


Splinter Chabot


in gesprek met


'Damaged Minds'


gespeeld door


Teddy


Voorwoord


Wethouder Hilbert Bredemeijer

Waar ligt volgens u de grootste kans als het gaat om verbetering in de doorstroom naar het hbo?

Introductie door


Kaan, Katherine

Herkent u de verhalen van deze jongeren?

Kaan, Katherine


in gesprek met


Splinter Chabot

Ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken?

Op mijn school/scholen worden jongeren gestimuleerd om te doen waar hun hart ligt.
Op mijn school/scholen krijgen kansrijke sectoren aandacht, maar niet ten koste van de talenten van de leerling.
Op mijn school/scholen worden jongeren gestimuleerd om te gaan studeren, al is de kans groot dat ze uitvallen en/of het niet leuk vinden.

Lezing Jeany van Beelen,


lector Hogeschool InHolland

Deel 1

Dit fragment gaat over het keuzeproces van de jongeren.

Deel 2

Hier wordt ingegaan op de veranderende beroepenwereld.

Krijgen naar uw mening ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een plek in de voorlichting naar jongeren en hun ouders?

Deel 3

Wat betekent dit voor het onderwijs?

Splinter Chabot


in gesprek met

Jamielee - Deel 1

Splinter gaat in gesprek met Jamielee over de betekenis van de onderkant van de ijsberg.

Jamielee - Deel 2

Splinter in gesprek over hoe leerlingen en studenten zich beter gehoord en gezien kunnen voelen in het onderwijs.

Teddy

Splinter in gesprek over de hulproutekaart voor leerlingen en studenten in het onderwijs.

'Damaged Minds'


gespeeld door


Teddy

Download hier de songtekst van 'Damaged Minds'